Generator gazu QC-100

Generator gazu QC-100
Kod produktu: QC-100
Obsługiwane gazy: C6H14 / C7H8 / HCl / NH3

Poznaj zalety

  • Wbudowana pompa umożliwiająca ciągły przepływ gazu.
  • Bardzo niski pobór mocy.
  • Regulowany przepływ gazu. 

The Cal 2000 is CSA certified

Bezpieczny i stabilny

Generator gazu QC-100 umożliwia szybką i bezpieczną weryfikację działania systemów detekcji takich gazów jak: chlorowodór (HCl), heksan (C6H14), toluen (C7H8) i amoniak (NH3). Specjalnie zaprojektowane, jednorazowe ampułki (tzw. Quick Check Vials - QCV) z roztworami, z których generowane są gazy, pozwalają na bezpieczny transport, przechowywanie i użytkowanie nawet w przypadku niebezpiecznych związków. 

Łatwy w użyciu

W celu wytworzenia gazu przy użyciu urządzenia QC-100 należy zainstalować w nim ampułkę QCV z odpowiednim roztworem. W momencie instalacji, ampułka jest rozszczelniana i roztwór wsiąka w filtr znajdujący się w porcie wejściowym przyrządu. Tam zaczyna parować i przy użyciu wbudowanej, elektrycznej pompki jest kierowany do portu wyjściowego, gdzie za pomocą ręcznego zaworu igłowego regulowane jest jego stężenie. W celu użycia gazu do kalibracji układów detekcji, jego stężenie powinno być zweryfikowane względem układu pomiarowego wyższego rzędu. W przypadku prostych testów udarowych lub funkcjonalnych czynność tę można pominąć.        

Obsługiwane gazy : C6H14 / C7H8 / HCl / NH3