GS + 7ETO

Producent: DD Scientific
Rodzaj gazu: Tlenek Etylenu (ETO)

GS + 4NO

Producent: DD Scientific
Rodzaj gazu: Tlenek azotu (NO)

GS + 7NO

Producent: DD Scientific
Rodzaj gazu: Tlenek azotu (NO)

GS + 4DT

Producent: DD Scientific
Rodzaj gazu: Tlenek węgla (CO)/Siarkowodór(H2S)

GS + 701

Producent: DD Scientific
Rodzaj gazu: Gazy wybuchowe

GS + 4SO2

Producent: DD Scientific
Rodzaj gazu: Dwutlenek siarki (SO2)

GS + 7SO2

Producent: DD Scientific
Rodzaj gazu: Dwutlenek siarki (SO2)