Advanced Calibration Designs

Advanced Calibration Designs

Firma Advanced Calibration Designs jest wiodącym producentem przenośnych, elektrochemicznych generatorów gazów wzorcowych używanych do kalibracji systemów detekcji gazów. Firma powstała w 1988 r. w Arizonie (USA) z misją opracowania i wdrożenia do produkcji najbardziej niezawodnych, dokładnych i prostych w obsłudze wzorców kalibracyjnych gazów. Obecnie w ofercie firmy znajdują się generatory następujących gazów wzorcowych:  chlor (Cl2), dwutlenek chloru (ClO2), wodór (H2), siarkowodór (H2S), cyjanowodór (HCN), chlorowodór (HCl), heksan (C6H14), toluen (C7H8), ozon (O3) i amoniak (NH3).

Kalibrator gazu Cal 2000

Obsługiwane gazy: Cl2 / ClO2 / H2 / H2S / HCN

Kalibrator gazu Cal 2000LT

Obsługiwane gazy: Cl2 / H2 / H2S / HCN

Kalibrator gazu CAL 101

Obsługiwane gazy: Cl2 / H2 / H2S / HCN

Tester udarowy CAL 101 Bump

Obsługiwane gazy: Cl2 / H2 / H2S / HCN

Tester udarowy MiniBump

Obsługiwane gazy: Cl2 / H2 / H2S / HCN

Kalibrator gazu GENie EC

Obsługiwane gazy: Cl2 / ClO2 / H2 / H2S / HCN

Kalibrator gazu GENie O3

Obsługiwane gazy: O3

Kalibrator gazu GENie QC-1

Obsługiwane gazy: NH3

Generator gazu QC-100

Obsługiwane gazy: C6H14 / C7H8 / HCl / NH3

Generator gazu QC-50

Obsługiwane gazy: C6H14 / C7H8 / HCl / NH3